Onderhoud
 

Om een tuin mooi te houden, moet een tuin onderhouden worden.
Sommige mensen zien het als een vorm van ontspanning om met enige regelmaat hun tuin te onderhouden. Toch kan het verstandig zijn om minstens één keer per jaar de tuin een goede onderhoudsbeurt te geven door een vakkundig hovenier.

Het is erg belangrijk dat uw tuin op de juiste manier gesnoeid wordt. Onze hoveniers weten precies hoe en wanneer ze bepaalde bomen, struiken, hagen en planten moeten snoeien. Snoeien is belangrijk voor de groei, de bloemvorming, het behouden van vormen en het voorkomen van ziekten. Daarnaast wordt de noodzakelijke bemesting toegepast en adviseren wij u hoe u uw tuin het best kunt onderhouden. U moet daarbij denken aan bemesting van gazons, onkruidbestrijding (o.a. mos), snoeien voor betere bloem- en vruchtzetting, structuurverbetering van de grond, enzovoort. 

Mocht u de groene vingers missen dan kunnen wij in overleg met u dit plan van aanpak uitvoeren.
Voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen verzorgen wij periodiek onderhoud.